• 1
  • 1
  • banner(影)
  • <
  • >

五仁科技获得互联网数据中心业务经营许可证

 • 时间:   2018-08-16      
 • 作者:   五仁科技      
 • 来源:   五仁科技     
 • 浏览人数:  173

    2018年8月16日北京五仁科技有限公司获得了中华人民共和国跨地区增值电信业务经营许可证,许可证编号:B1-20182657,业务种类:互联网数据中心业务。